0
Twój koszyk jest pusty.

Oferty pracy


Dopasowanie komina do kotła

Kotły węglowe centralnego ogrzewania często są montowane do istniejących instalacji kominowych. Wielu użytkowników i instalatorów nader często zadaje sobie pytanie: czy komin będzie pracował właściwie? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przestrzegać kilku ważnych zasad doboru komina i dysponować pewną wiedzą z zakresu termodynamiki . Nie są to na szczęście zagadnienia skomplikowane i praktycznie każdy może samodzielnie w sposób przybliżony określić, jaki komin będzie potrzebny, a także sprawdzić, czy istniejący komin będzie „pasował” dla zakupionego kotła.
Należy pamiętać, że nowoczesne kotły węglowe są zoptymalizowane pod względem sprawności wytwarzania ciepła. Dlatego muszą pracować przy odpowiednich parametrach ciągu kominowego. Właściwie dobrany przewód kominowy zapewnia poprawną pracę kotła oraz pozwala na sprawne odprowadzanie spalin z komory spalania .W sposób bezpieczny dla użytkownika.

2 parametry do sprawdzenia

Podstawą doboru komina jest moc grzewcza jaką dysponuje kocioł, z którym komin ma współpracować. Mówiąc innymi słowy im większa moc kotła, tym większa ilość spalin powstaje ze spalania paliwa. Zatem dla większych kotłów przekrój komina musi być większy. Dlatego producenci kotłów podają w instrukcjach obsługi swoich urządzeń minimalne wartości pól przekroju dla kominów.
Drugim ważnym parametrem komina jest wytwarzany ciąg kominowy.
Ciąg kominowy jest to wartość podciśnienia jakie jest wytwarzane przez komin w związku z czym należy ją rozumieć jako wartość ujemną. Ciąg powstaje z różnicy temperatury spalin i powietrza otoczenia. Często jednak dla ułatwienia, wartość ciągu jest podawana jako wartość dodatnia. Ciąg kominowy podawany jest w jednostkach ciśnienia [Pa] lub [mbar] (Pascal lub milibar).

Stary komin i nowy kocioł – analiza przykładowej modernizacji

Wiadomo, że istniejący komin ma przekrój 15 cm x 20 cm, czyli 300 cm2. Do komina ma zostać podłączony kocioł o mocy 30 kW. Komin ma wysokość 5 metrów. Czy istniejący komin zapewni właściwa pracę kotła? Po podstawieniu do powyższego wzoru otrzymujemy odpowiednio wartości:

Q= 30 000 W, h = 5 m , otrzymujemy: Fk= (0,026*30000)/√(5) = 348 cm2.

Okazuje się, że istniejące komin o przekroju 300 cm2 i wysokości 5 metrów nie będzie dobrze działał i nie zapewni właściwej pracy kotła węglowego. Z reguły raczej nie ma możliwości zwiększenia przekroju komina. Jedyne co można zrobić to zwiększyć jego wysokość. I tak, gdyby komin miał 7 metrów wysokości, to minimalne pole przekroju wynosiłoby: Fk=(0,026*30000)/√(7)= 295 cm2

 

Wniosek: trzeba podwyższyć komin z 5 do 7 metrów.

W podobny sposób można obliczyć właściwą wartość ciągu kominowego. Ciąg kominowy zależy bezpośrednio od wysokości komina. Aby obliczyć wartość ciągu kominowego należy znać gęstość powietrza i gęstość spalin. Każdy może samodzielnie wyliczyć wartości ciągu dla obliczonej wcześniej wysokości i w tym celu można przyjąć gęstość powietrza= 1,1 kg /m3, ,gęstość spalin = 1,42 kg/m3, g=9,81 m/s2 (wartość przyspieszenia ziemskiego). Zatem wartość ciągu kominowego dla komina o wysokości 7 m będzie wynosiła

ps= h*g*(gęstość powietrza – gęstość spalin) = 7*9,81*(1,1-1,42)= -22 Pa

dla komina o wysokości 5 metrów: ps=5*9,81*(1,1-1,42)= -15,6 Pa

Większość współczesnych kotłów na paliwo stałe o mocach do 60 kW wymaga do prawidłowej pracy kominów o ciągu wynoszącym od 20 Pa do 30 Pa (podawanym jako wartość dodatnia) bez względu na moc kotła, co odpowiada wartościom podciśnienia wynoszącym odpowiednio -20 Pa do -30 Pa lub -0,2 mbar do -0,3 mbar.

Moc kotła ma wpływ na dobór powierzchni pola przekroju komina, a więc określa zdolność komina do odprowadzenia odpowiedniej ilości spalin. Przykładowo dla kotła o mocy 20 kW przekrój komina wynosi 256 cm2, dla kotła o mocy 38 kW to 400 cm2, a dla kotła o mocy 100 kW odpowiednio 1100 cm2, przy ciągu od 35 Pa do 50 Pa.

Jakie przekroje kominów są najczęściej stosowane w domach jednorodzinnych? Czy jest jakiś przekrój

Przekroje kominów dobiera się każdorazowo na podstawie wymagań technicznych kotła oraz uwzględniając wysokość komina. Dla kotłów o mocy ok. 20-25 kW przy kominach o wysokości co najmniej 7 m
Kotły na paliwa stałe wymagają już większych średnic komina, tak więc w przypadku kotłów na ekogroszek, miał, drewno najczęściej stosowane średnice wahają się od 16 do25 cm (a zdarzają się kotły, które wymagają nawet kominów fi 30 cm). Dobór średnicy uniwersalnej nie jest więc możliwy.
W przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu kotła na paliwo stałe przed zakupem kotła spojrzeć do jego DTR i wyszukać informacji o tym jaki przekrój komina jest wymagany przez producenta kotła.
Odrębnie należy podejść do tematu kotłów z zamkniętą komorą spalania (np. kondensacyjnych). Kotły takie wymagają bowiem kominów o innej konstrukcji (kominów powietrzno - spalinowych np. Avant).