0
Twój koszyk jest pusty.

Uszczelnianie komina SKD


 

 

 

SZLAMOWANIE (USZCZELNIANIE) KOMINA

Szlamowanie jest to proces, który ma na celu uszczelnić kanał dymowy lub wentylacyjny masą plastyczną (SKD). To metoda sprawdzająca się jedynie przy zastosowaniu opału suchego.

 CHARAKTERYSTYKA

Wewnętrzna masa uszczelniająca SKD jest silikatową masą odporną na działanie wysokich temperatur i wytrzymałą na ścieranie. Służy ona do renowacji przewodów dymowych i wentylacyjnych.

 

SPOSÓB NAKŁADANIA

 

 

Z przewodu kominowego należy usunąć grube zanieczyszczenia takie jak zaprawa, kawałki cegieł, gruzu i sadzy. Prace te należy wykonywać przez odspajanie przy pomocy odpowiednich urządzeń (frezowanie), ręczne czyszczenie przy pomocy szczotek lub kontrolowane wypalenie sadzy przeprowadzone przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje. Po czyszczeniu, należy dokonać kontroli przekroju poprzez opuszczenie próbnika, który zlokalizuje ewentualne zwężenia, podlegające dalszej korekcie.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do renowacji otwory w kominie (wyczystkę, przyłącze spalin) należy zabezpieczyć przed wypłynięciem masy na zewnątrz. W następnej kolejności komin należy zwilżyć wodą. Nanoszenie prowadzi się przy pomocy gąbki umieszczonej pomiędzy gumowymi płytkami. Jest ona podnoszona od wyczystki przewodu kominowego w górę przy pomocy ręcznej windy linowej. Podczas podnoszenia od strony wylotu należy stale uzupełniać masę uszczelniającą.

Szybkość podnoszenia zależy od przekroju i szorstkości konkretnego przewodu kominowego. Zależnie od stopnia zużycia kanału proces ten musi być powtarzany 2-3 razy. Uszczelnianie wykonywać w temp. powyżej 3oC. Komin można oddać do użytku po około 24 godzinach w zależności od temperatury otoczenia.

 

  WŁAŚCWOŚCI

 

 

  

  •  silikatowa
  •  odporna na wysokie temperatury
  •  wytrzymała na ścieranie
  •  do kominów współpracujących z kotłami na węgiel i koks
  •  do kanałów wentylacyjnych

 

Masa uszczelniająca typu SKD jest przeznaczona do renowacji przewodów kominowych odprowadzających spaliny z urządzeń grzewczych na paliwo stałe w zakresie temperatur pomiędzy 200-500oC oraz kanałów wentylacyjnych wykonanych z cegły lub betonu zgodnie z poniższą tabelą.

  Wyszczególnienie                                      Masa SKD

 

- Kominy z podłączonymi                                 TAK

piecami i kotłami na

wengiel i koks

-Kanały wentylacyjne                                         TAK

-Kominy z podłączonymi                                    NIE

kotłami gazowymi

-Kominy z podłączonymi                                    NIE

kotłami olejowymi

 UWAGA: Nie stosować przy spalinach mokrych

 

 DOPUSZCZENIA

Aprobata techniczna ITB w Warszawie nr AT–15–3144/98 z późniejszym Aneksem nr 1 wydanym w grudniu 2003.

Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

 DEKLARACJA ZGODNOŚĆI